Πρόσθεση δεκαδικών

 

Το άθροισμα κάθε στήλης, κάθε γραμμής και κάθε διαγωνίου είναι το ίδιο. Συμπλήρωσε τα πλαίσια του μαγικού τετραγώνου.

 

( Προσοχή !!! όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

     

2,6

   
     

2

2,4

2,8

   
     

2,3

   
                                                    
 

© 2010-15    |  Επικοινωνία