Πολλαπλασιασμός δεκαδικών

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.
Θυμήσου να βάλεις τις διαχωριστικές τελείες αν χρειάζεται.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

    34,5100 = 

 

 
   

3,45  = 34,5

 

 
   

34,50,01 =

 

 
 

34,5  =  3,45

 

 

45,9 1.000 =

 

                                                    
 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία