Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης 

 

Πάτησε στους αριθμούς που πρέπει να σβήσουν (δεν είναι διαιρέτες).

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

Διαιρέτες του 12:  1,  2,  3,  4,  6,  12
Διαιρέτες του   8:  1,  2,  4,  8
Διαιρέτες του 30:  1,  2,  3,   5,  6,  30
Κοινοί Διαιρέτες 12,  8,  30:  1,  2,
ΜΚΔ 12,  8,  30 2

 

  © 2010-21   |   FB Επικοινωνία