Από δεκαδικό σε κλάσμα

Γράψε τα δεκαδικά κλάσματα των δεκαδικών που βλέπεις.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

   

6,5

=

 

0,14

=

   
    10

 

100    
         

 

         
 

2,34

=

 

0,053

=

 
  100

 

1000  
                                                    
 

© 2010-15    |  Επικοινωνία