Από κλάσμα σε δεκαδικό

Γράψε τους δεκαδικούς των κλασμάτων που βλέπεις. Πρόσεξε!!! Μη βάζεις το μηδέν εκεί που δεν επηρεάζει την αξία του αριθμού.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

    344 =

  250 =

 
    100

 

1000  
         

 

       
  40

=

 

585

=

  100

 

1000
                                                    
 

© 2010-15    |  Επικοινωνία