Από δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό

Δες τα δύο βήματα στο παρά-
δειγμα και γράψε τους δεκαδικούς αριθμούς των δεκαδικών κλασμάτων που βλέπεις.

Πρόσεξε!!! Μη βάζεις το μηδέν εκεί που δεν επηρεάζει την αξία του αριθμού.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

   
  839  =

  567

 =

10 100
                                                    

 

 13

© 2010-15    |  Επικοινωνία