Κριτήρια διαιρετότητας με το 5
 

Ένας αριθμός διαιρείται με το 5 αν τελειώνει σε 0 ή σε 5
πχ.   1
5   20   235   2.140   5.785

 

 

 

  © 2010-21   |   FB Επικοινωνία