Σύγκριση δεκαδικών αριθμών

 

   

Πάτησε με φθίνουσα σειρά στους αριθμούς ( από το  μεγαλύτερο στο μικρότερο ).

 

 

 

 
 

 

 

 12

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία